Mijn God is betekenis

  • Van geen enkele plaats in de tijd …
    “[…] gekomen van voorbij de buitenkant der dingen […] de stem Zonder Mond […] roept mij, roept mij … […Van geen enkele kant van de ruimte, van geen enkele plaats in de tijd […] “
  • Dagsluiting
    “God” is liefde hoor je vaak, ik zeg en schrijf het zelf ook wel eens. “God” is echter een vaag begrip, dus eigenlijk zeg je er niets mee. Tenzij je het verbindt met iets tastbaars, iets echts: een daad bijvoorbeeld, die concreet iets goeds bijdraagt aan de wereld. Of een gebaar of intentie die een […]
  • Dagopening
    Ik vind het fijn om na het mediteren niet meteen mijn dag in te vallen richting alle te doen dingen en dialogen waar ik onderdeel van ben. Door even wat te lezen in mystieke teksten krijgt mijn dag verdieping mee, die ik naar de te doen dingen en dialogen meeneem. Alles komt dan niet meer […]