Categorieën
Broeder van het Leven Gebedslab

Verslag

Ik schrijf voor “God”: geen persoonlijke God die over mij waakt en oordeelt, maar een potentie in mij voor het goede, het waarachtige. Een potentie in alle mensen en zelfs in de dingen, de gebeurtenissen, de natuur. Overal waar het leven in overvloed gedijt: daar is “God”. Waar niets is en toch een beetje, dat […]

Categorieën
Bezinning Broeder van het Leven

Dagreflectie

Het is halverwege de middag. Zo meteen ga ik naar mijn eerste kennismaking met een klant voor particuiere mantelzorg. Als het klikt, ga ik wekelijks bij deze mevrouw drie uur op bezoek om samen wat te ondernemen in de stad, een kopje koffie te drinken, boodschappen te doen. Het lijkt me mooi werk, of zoals […]

Categorieën
Broeder van het Leven

Dagsluiting

Het is voorbij het midden van de avond. Buiten is de schemering begonnen, binnen heb ik net de kaarsen op het kleine, houten altaar aangestoken. Die op de vensterbank ook. Het wit van de bloemen in de vaas straalt zwakjes uit temidden van de inslapende kleuren van de dag. Door het grote vensterraam van de […]