Gebedslab

In dit gebedslab zoek ik naar taal, vorm en regelmaat om me op een liefdevolle manier te verbinden met het mysterie van het bestaan.

Kloosterstudio van broeder Damiaan
Kloosterstudio van broeder Damiaan – los van een religie, vrij van de markt
 • (vrij religieus) bidden
  De dagen die ontstaan als panorama’s die komen voordat je ze in gedachten al hebt gezien, de wereld fris, als nieuw bekeken in alle rijkdom aan details die het bestaan ons dagelijks geeft – de dagen die ik zó beleef zijn me het liefst. Dan zie ik weer het wonder dat ik en iedereen en alles […]
 • Verslag
  Ik schrijf voor “God”: geen persoonlijke God die over mij waakt en oordeelt, maar een potentie in mij voor het goede, het waarachtige. Een potentie in alle mensen en zelfs in de dingen, de gebeurtenissen, de natuur. Overal waar het leven in overvloed gedijt: daar is “God”. Waar niets is en toch een beetje, dat beetje […]
 • Gebed
  Vrij naar een gebed uit het Orthodoxe christendom. Eer aan de grond van mijn bestaan. Vrede voor al wat leeft, alle goeds voor de mensen. Ik kniel, ik buig mijn hoofd tot de grond en zeg dank voor mijn leven. Creatieve, immense ruimte van het heelal: ik bewonder u. Ik bewonder de diepgang van de tijd, […]
 • Tien reflecties voor een betekenisvol leven
  Hertaling van een boeddhistische chant. Er zijn tien reflecties die bijdragen aan een betekenisvol leven: welke zijn dat? Ik leef niet meer volgens wereldse waarden en normen, maar naar die van de liefde. Mijn leven kan alleen bestaan dankzij de bijdragen van anderen. Elke dag opnieuw probeer ik gewoonten die me ongelukkig maken, los te laten. […]

Lab

Ik noem het een lab, omdat ik nog naar een taal en ritme zoek die bij mijn vrije religiositeit past. Dit is mijn ruimte voor experiment en reflectie daarop.

Ritme

Mijn voorlopig klooster ritme is dat ik ’s ochtends voor 06.00u en ’s avonds na 20.00u drie kwartier in stilte mediteer met daarna of ervoor een gesproken of gezongen reflectie of ‘gebed’.

Op vrijdag en zaterdag vier ik carnaval en hou ik me aan geen enkel ritme, hoewel ik die in de praktijk dan intuïtief toch vaak alsnog volg.

Gebed

Mijn gebed is niet gericht op contact met bovennatuurlijke krachten. Daar geloof ik namelijk niet in. Ik vind het bestaan van tijd en ruimte, van het heelal, de wereld en het leven al wonder genoeg.

Ik zie gebed als een natuurlijke expressie vorm om contact te maken met de grond van ons bestaan. Een verlangen ook om vanuit die grond te leven. Voor mij is die grond zowel het mysterie als de liefde. Beide zijn niet te manipuleren. Voor mijn gevoel kun je er alleen U tegen zeggen. Dat is dan ook wat ik met mijn klooster ritme en gebed probeer te doen.

“God”

Ik ben een religieuze naturalist en geloof niet in het bestaan van een “God” of andere kosmische kracht die over ons waakt. Ik geloof wel dat we verschijningsvormen zijn van een diepere beweging door tijd en ruimte.

Wat dat precies is, weten we niet, maar het is een natuurwetenschappelijk feit dat er samenhang en richting zit in het universum, ondanks alle ruis. Tegen het bestaan van die samenhang – zoals de zwaartekracht, het licht, de elementaire deeltjes of de evolutie en zelfs de ruis – zeg ik U. Haar noem ik “God” – nadrukkelijk tussen aanhalingstekens om te markeren dat “God” geen concreet aanwijsbaar bestaand iets is.

“God” is voor mij een woord en richtingwijzer voor iets dat niet concreet is te maken noch aan te raken. We moeten ons tot de samenhang, richting en het universum verhouden of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Het is de grond van ieders bestaan. Om me van die verhouding bewust te zijn – daarop is mijn religieus leven gericht. Het geeft me het gevoel dat ik dichter bij de essentie van het leven kom.

Liturgie voor het Leven

In mijn gebedslab zoek ik naar een soort ‘liturgie van het leven’ om me te verhouden tot het mysterie van het bestaan. Ik kijk voor inspiratie overal, ook maar niet alleen bij religieuze tradities.

Religieuze tradities zijn voor mij expressies van diepe verlangens van mensen om zich te verhouden tot het bestaan. Door middel van rituelen en symbolen proberen hun aanhangers invloed op dat bestaan uit te oefenen. Ik geloof zelf niet dat je door rituelen de wereld buiten kunt beïnvloeden. Je kunt er wel je eigen binnenwereld mee vormgeven en relaties met anderen verdiepen. Dat is voor mij de essentie van rituelen.

Rituelen en dus ook gebeden zijn voor mij een familie binnen alle kunsten waar uiting gegeven wordt aan diep menselijke ervaringen. Ik beschouw eigenlijk de hele menselijke cultuur als mijn religieuze traditie. Als ik goed kijk, vind ik overal pogingen van mensen om zich te verhouden tot de ondoorgrondelijke grond van ons bestaan.

In mijn ogen is de hele natuur een uitdrukking van een bewustzijn om zich te verhouden tot een werkelijkheid die ook wij mensen met al ons vernuft nog steeds niet echt verstaan.