broeder damiaan
broeder van het leven

een ‘aards’ gebed

Hoe meer de wetenschappen van het bestaan begrijpen – oerknal, miljarden jaren oud, ontelbare sterrenstelsels – hoe groter het mysterie voor mij wordt. Hoe kan dit allemaal?! Geen mens die het weet, ook zij niet die zeggen dat ze het weten.

Sinds de diepte van het mysterie bij mij is binnengekomen, ben ik niet meer in staat een ‘normaal’ leven te leiden. Werken, leven, Damiaan zijn: het kleine gefrutsel van het leven lijkt voor mij zo afbreuk te doen aan het immense wonder dat onze werkelijkheid heet.

Daarom probeer ik me tot het mysterie te verhouden in een kleine kloosterstudio in Amsterdam, los van een religie. Die kloosterstudio is mijn rust- én bezinningspunt. Hier maak ik me voor even los van mijn eigen verhaal. Ik kijk opnieuw naar de dingen en de wereld buiten. Vaak voel ik dan grote dankbaarheid dat ik even van dit wonderlijke bestaan deel uitmaak. Het vervult me met ontzag en liefde.

Vanuit die bewondering en liefde proberen te leven – voor zover ik daartoe in staat ben – is de kern van mijn spirituele leven. Om er woorden aan te geven, schreef ik een gebed:

Walk of Wisdom

De Walk of Wisdom is een pelgrimsroute van ruim 140 kilometer rondom Nijmegen.

Samen met Manja heb ik de route opgezet en ben ik part time coördinator.

De route gaat uit van persoonlijke vrijheid en verbondenheid met de wereld. Pelgrims bepalen zelf hoe ze hun tocht invullen. Met de uitdaging de telefoon zoveel mogelijk uit te laten.

Broeder met certificaat

Home Instead is een particuliere thuiszorg organisatie die o.a. senioren met dementie helpt zo lang mogelijk thuis te wonen.

Ik werk parttime bij de vestiging Amsterdam als ‘metgezel’. Samen met de senior doe ik leuke dingen en praat over wat het leven de moeite waard maakt. Waar nodig help ik met de verzorging.

De senioren leren me genieten van kleine dingen en dankbaar zijn voor wat er allemaal nog kan in het leven ondanks alle shit die er ook is.

Leuk: samen fietsen!

Stichting Fietsmaatjes koppelt mensen die zelf niet goed kunnen fietsen aan vrijwilligers die dat wel kunnen.

Ik help als vrijwilliger om lokale afdelingen in Amsterdam van de grond te krijgen. Doe je mee?